cropped-cropped-de-gebekte-wijffies2-3.jpg
PRIVCACYBELEID VAN SMARTLAPPENKOOR DE GEBEKTE WIJFFIES  

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die SMARTLAPPENKOOR DE GEBEKTE WIJFFIES (hierna: De Gebekte Wijffies) verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden]. Indien je lid wordt van Smartlappenkoor De Gebekte Wijffies, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan Smartlappenkoor De Gebekte Wijffies verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Smartlappenkoor De Gebekte Wijffies, Gouda, KvK 24386286 De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via info@degebektewijffies.nl


2. Welke gegevens verwerkt Smartlappenkoor De Gebekte Wijffies en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens eventueel postadres, foto’s gemaakt tijdens optredens
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

2.2& Smartlappenkoor De Gebekte Wijffies verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv optredens van derdeninstanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informati,
b je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van De Gebekte Wijffies
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen
d) je foto’s worden gebruikt voor promotiemateriaal en de website.

E-mail berichtgeving: Smartlappenkoor De Gebekte Wijffies gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van De Gebekte Wijffies te sturen.  


  1. Bewaartermijnen
Smartlappenkoor De Gebekte Wijffies verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.  

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Smartlappenkoor De Gebekte Wijffies passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. De persoonsgegevens worden verwerkt in een beveiligde computer en daarvan wordt regelmatig een back up gemaakt op een usb stick die door de secretaris wordt bewaard in een afgesloten kamer.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Smartlappenkoor De Gebekte Wijffies geen gebruik van diensten van derden.    

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van Smartlappenkoor De Gebekte Wijffies kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
Smartlappenkoor De Gebekte Wijffies zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Smartlappenkoor De Gebekte Wijffies je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: info@degebektewijffies.nl
 
  1. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale ervaring. Door de site te gebruiken gaat u hiermee akkoord. 

Scroll to Top